Polski Instytut Budownictwa Zrównoważonego zaprasza na praktyczne szkolenia z zakresu certyfikacji LEED oraz efektywności energetycznej budynków. Podstawą do przygotowania szkoleń jest wieloletnie doświadczenie autorów w realizacji projektów certyfikowanych w systemie LEED oraz audytowania efektywności energetycznej budynków, zarówno na etapie projektowym, jak budynków istniejących.

Szkolenia zostały przygotowane w przejrzysty i czytelny sposób, umożliwiający łatwe przyswajanie wiedzy, także dla osób, które nie miały jeszcze styczności z omawianą materią.

Aby ułatwić proces przyswajania wiedzy i pozytywne zakończenie kursu, przygotowano pytania sprawdzające po każdym dziale tematycznym.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych, proszę pisać na adres pomoc@pibz.pl

  Dostępne kursy

  Projektowanie Zgodnie z EP 2021

  WT2021

  Kurs przeznaczony dla Architektów i Projektantów Branżowych.

  W ramach kursu poznasz:
  1. Aktualne przepisy i wymagania w zakresie charakterystyki energetycznej
  2. Charakterystyka energetyczna - praktyczne podstawy
  3. Wymagana dokumentacja projektowa w zakresie charakterystyki energetycznej
  4. Wpływ zmian na etapie budowy na charakterystykę energetyczną
  5. Co zrobić, kiedy przekroczymy wymagany wsp. EP?

  Szacunkowy czas udziału w e-kursie wynosi 2 godziny z testem. Test także odbywa się online.

  Po pozytywnym zakończeniu kursu zostanie wystawiony i przesłany certyfikat ukończenia.

  Aby wziąć udział w kursie należy dokonać rejestracji i płatności na stronie pibz.pl


  Podstawy Charakterystyki Energetycznej Budynków

  Kurs Podstawy Charakterystyki logoW dobie nowych, istotnie wyższych wymogów wobec efektywności energetycznej budynków każdy inżynier na budowie powinien znać Podstawy Charakterystyki Energetycznej Budynków. Tylko świadoma współpraca w tym zakresie zagwarantuje spełnienie warunku nieprzekroczenia EP - zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną budynku.

  Rozporządzenie o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadziło wyższe wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków od 1.01.2021 r.

  Wymagania stają się na tyle wymagające, że samo doprowadzenie przegród budowlanych do nowych warunków często nie będzie wystarczające aby spełnić wymagania w zakresie zapotrzebowania na energię - EP. Na ile współczynniki U przegród stosunkowo łatwo ustalić i zweryfikować, to aby sprawdzić spełnienie warunku EP należy przeprowadzić obliczenia zgodnie z Metodologią obliczania charakterystyki energetycznej budynków. Współczynnik EP odzwierciedla zarówno jakość przegród, jak standard urządzeń i dobrane źródła energii.

  Warto zwrócić uwagę na to, że coraz trudniej przejść pod poprzeczką EP i charakterystyki energetyczne obliczone po procesie projektowym, bądź po budowie mogą obnażyć źle przyjęte założenia i konieczność wprowadzenia zmian. Te zmiany mogą wiązać się ze zmianą zakresu wykonawcy lub przebudową.


  UWAGA! Kurs online jest dostępny 24h na dobę, można go przeprowadzić w dowolnym momencie.

  Kurs online polega na wyświetlaniu kolejnych kart z wykładami w przeglądarce i odpowiadaniu na pytania mające na celu utrwalenie wiedzy.


  W ramach tego kursu poznasz:

  1. Podstawowe informacje i obowiązujące przepisy.
  2. Rodzaje i nośniki energii występujące w charakterystyce energetycznej.
  3. Graniczne wartości EP
  4. Bilans energetyczny
  5. Zawartość opisu projektowanej charakterystyki energetycznej.
  6. Analiza wykorzystania efektywnych systemów alternatywnych.

  Kurs powstał we współpracy z DECOB, doświadczonej w obszarze charakterystyki energetycznej.

  Kontrola Zgodności Budowy z Wymogami EP 2021

  kontrola charakterystyki energetycznej

  Kurs przeznaczony dla Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownictwa Budowy.

  UWAGA! Kurs online jest dostępny 24h na dobę, można go przeprowadzić w dowolnym momencie.

  Kurs online polega na wyświetlaniu kolejnych kart z wykładami w przeglądarce i odpowiadaniu na pytania mające na celu utrwalenie wiedzy.


  W ramach kursu poznasz:
  1. Przepisy i zmiany przepisów w zakresie efektywności energetycznej
  2. Efektywność energetyczna - praktyczne podstawy
  3. Kontrola dokumentacji projektowej w zakresie charakterystyki energetycznej
  4. Kontrola realizacji i zmian - wpływ na EP
  5. Jak poprawić sytuację?

  Szacunkowy czas udziału w e-kursie wynosi 2 godziny z testem. Test także odbywa się online.

  Po pozytywnym zakończeniu kursu zostanie wystawiony i przesłany certyfikat ukończenia.

  Aby wziąć udział w kursie należy dokonać rejestracji i płatności na stronie pibz.pl

  Kurs powstał we współpracy z DECOB

  Praca z Projektami Certyfikowanymi w LEED v4

  Leed v4

  Praktyczny e-kurs "Praca z Projektami Certyfikowanymi w LEED v4" przeznaczony jest dla wszystkich, którzy uczestniczą, bądź planują uczestniczyć w budowach certyfikowanych w systemie budownictwa zrównoważonego LEED.

  Kurs zawiera podstawowy zakres informacji na temat certyfikacji, który będzie przydatny, jako pierwsze źródło wiedzy, zarówno dla pracowników firm wykonawczych, jak przedstawicieli zespołu inwestora i projektantów.
  Polecany jest także dla studentów i absolwentów, którzy chcą zwiększyć swoje szanse w znalezieniu pracy.

  Kurs umożliwi uczestnikom poruszanie się w procesie inwestycyjnym podlegającym certyfikacji.
  Osoby będące bezpośrednio odpowiedzialne za prowadzenie prac projektowych i wykonawczych powinny rozważyć praktyczne e-kursy specjalistyczne, dla projektantów, dla wykonawców i dla inwestorów, które zostały uzupełnione o szablony dokumentów i arkusze obliczeniowe.


  UWAGA! Kurs online jest dostępny 24h na dobę, można go przeprowadzić w dowolnym momencie.

  Kurs online polega na wyświetlaniu kolejnych kart z wykładami w przeglądarce i odpowiadaniu na pytania mające na celu utrwalenie wiedzy.


  Szacunkowy czas udziału w e-kursie wynosi 2-3 godziny z egzaminem. Egzamin także odbywa się online, jest to przekrojowy test.

  Po pozytywnym zakończeniu kursu zostanie wystawiony i przesłany certyfikat ukończenia.

  Aby wziąć udział w kursie należy dokonać rejestracji i płatności na stronie pibz.pl


  Praktyczne Podstawy Certyfikacji LEED

  Leed Cycle

  Praktyczny e-kurs "Praca z projektami LEED" przeznaczony jest dla wszystkich, którzy uczestniczą, bądź planują uczestniczyć w budowach certyfikowanych w systemie budownictwa zrównoważonego LEED.

  Kurs zawiera podstawowy zakres informacji na temat certyfikacji, który będzie przydatny, jako pierwsze źródło wiedzy, zarówno dla pracowników firm wykonawczych, jak przedstawicieli zespołu inwestora i projektantów.
  Polecany jest także dla studentów i absolwentów, którzy chcą zwiększyć swoje szanse w znalezieniu pracy.

  Kurs umożliwi uczestnikom poruszanie się w procesie inwestycyjnym podlegającym certyfikacji.
  Osoby będące bezpośrednio odpowiedzialne za prowadzenie prac projektowych i wykonawczych powinny rozważyć praktyczne e-kursy specjalistyczne, dla projektantów, dla wykonawców i dla inwestorów, które zostały uzupełnione o szablony dokumentów i arkusze obliczeniowe.


  UWAGA! Kurs online jest dostępny 24h na dobę, można go przeprowadzić w dowolnym momencie.

  Kurs online polega na wyświetlaniu kolejnych kart z wykładami w przeglądarce i odpowiadaniu na pytania mające na celu utrwalenie wiedzy.


  Szacunkowy czas udziału w e-kursie wynosi 2-3 godziny z egzaminem. Egzamin także odbywa się online, jest to przekrojowy test.

  Po pozytywnym zakończeniu kursu zostanie wystawiony i przesłany certyfikat ukończenia.

  Aby wziąć udział w kursie należy dokonać rejestracji i płatności na stronie pibz.pl


  Praca z Projektami LEED - Kurs Poszerzony

  Leed Cycle

  Praktyczny e-kurs "Praca z projektami LEED - Kurs Poszerzony" przeznaczony jest dla wszystkich, którzy uczestniczą, bądź planują uczestniczyć w budowach certyfikowanych w systemie budownictwa zrównoważonego LEED.

  Kurs zawiera podstawowy zakres informacji na temat certyfikacji, który będzie przydatny, jako pierwsze źródło wiedzy, zarówno dla pracowników firm wykonawczych, jak przedstawicieli zespołu inwestora i projektantów.
  Polecany jest także dla studentów i absolwentów, którzy chcą zwiększyć swoje szanse w znalezieniu pracy.

  Kurs umożliwi uczestnikom poruszanie się w procesie inwestycyjnym podlegającym certyfikacji.
  Osoby będące bezpośrednio odpowiedzialne za prowadzenie prac projektowych i wykonawczych powinny rozważyć praktyczne e-kursy specjalistyczne, dla projektantów, dla wykonawców i dla inwestorów, które zostały uzupełnione o szablony dokumentów i arkusze obliczeniowe.


  UWAGA! Kurs online jest dostępny 24h na dobę, można go przeprowadzić w dowolnym momencie.

  Kurs online polega na wyświetlaniu kolejnych kart z wykładami w przeglądarce i odpowiadaniu na pytania mające na celu utrwalenie wiedzy.


  Szacunkowy czas udziału w e-kursie wynosi 6-8 godzin z egzaminem. Egzamin także odbywa się online, jest to przekrojowy test.

  Po pozytywnym zakończeniu kursu zostanie wystawiony i przesłany certyfikat ukończenia.

  Aby wziąć udział w kursie należy dokonać rejestracji i płatności na stronie pibz.pl